Sitemize hoş geldiniz

Medya Stok siz kullanıcılardan gelen resimleri paylaşan ücretsiz bir paylaşım topluluğudur. Medya Stok içindeki tüm içeriklerin kullanım hakları, yayımcısının her içerik için belirlediği telif hakkı kapsamında serbest bırakılır; Lisansı yayımcısı tarafından belirtilmemiş içerikler Creative Commons CC BY kapsamındadır.

Flora
Flora (!)
Bu albüm içinde sergilenen bitkilerin ad bilgileri bir Facebook grubu olan Türkiye Florası üyelerinden sağlanmıştır. Katkılarından dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Fauna
Fauna
Evcil veya yabani hayvan, böcek yaşamına ait fotoğraflar bu albümde sergilenmektedir.
İnsanlar
İnsanlar
Bu albüm içinde, insan odaklı fotoğraflar sergilenmektedir.
Mutfak
Manzaralar
Manzaralar
Kent yaşamı, gün batımı ya da doğuşu, coğrafi yapılara dair görüntüler bu albüm içinde sergilenmektedir.
Mimari
Mimari
Mimari yaşama dair tüm görüntüler bu albüm altında sergilenmektedir
Olaylar
Sanatsal
Tarih
Tarih
Tarih kültürel birikimin bir özetidir aslında. Herkesin gelecek nesile aktarması gereken ortak malıdır.
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim ve öğretim insanın yaşamsal değeridir ve ölünceye dek elzemdir. Ve her insan bu süreçten bir şekilde geçer.Bu süreçte edindiğimiz fotoğraflar bu albüm içinde sergilenmektedir.
Karışık