Sitemize hoş geldiniz

Medya Stok siz kullanıcılardan gelen resimleri paylaşan ücretsiz bir paylaşım topluluğudur. Medya Stok içindeki tüm içeriklerin kullanım hakları, yayımcısının her içerik için belirlediği telif hakkı kapsamında serbest bırakılır; Lisansı yayımcısı tarafından belirtilmemiş içerikler Creative Commons CC BY kapsamındadır.

Flora
Flora
Bu albüm içinde sergilenen bitkilerin ad bilgileri bir Facebook grubu olan Türkiye Florası üyelerinden sağlanmıştır. Katkılarından dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum.